מפעל המים – 1953

מצב מפעל המים.
ללא תאריך וחתימה עמוד 1, עמוד 1 מתוך? הסבר על המפעל.
"רסקו" , השתתפות בהשלמת מפעל המים.
חשבון חברת חשמל למועצה האזורית 8 עבור מנון (?) מים כפר אונו שטר ועד כ. אונו לפקודת רסקו .
באר 2 עלויות.

/// מיכל 21 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש