שכונת אונו – ספר הפרוטוקולים המלא 1947-1944

מתוך ספר הפרוטוקולים של אסיפות כלליות של השכונה:

5.5.1944: השתתפו 37 חברים ( כולל מרסקו ) הוחלט לקדוח באר
18.8.1944: אנשי "רסקו" נכנסים לשכונה כשווי זכויות וחובות, גם שאינם חברי ההסתדרות
נפתחה דרך רשמית לפרדס רייספלד ( בין ה- 25 מגרשים) תמורת 200 לא"י
שיוקדשו לבניית הבית הציבורי, שישמש ביה"ס גן מרפאה. מקום ללימודים
יהיה במחסן התבואות של אונגר
2.11.1945: הוצאות הבאר גדלו בגלל העמקת הקידוח, בבניין הציבורי: הצרכנייה ובית העם יבוצעו
11.6.1946: החבר פייזר יטפל בבאר ובהספקת המים – ובהנהלת החשבונות של הצרכנייה
17.8.1946: התפטרות הוועד.
27.8.1946: דין וחשבון כספי – הוצאות הקמת הבית הציבורי  – רסקו הסתלקו מהוועד
נבחרו לוועד: זיידמן, ליפמן, וולך, ויטיחובסקי, פייזר , רסקו יקבעו את הנציגים.
27.9.1946: השתתפו 31 חברים ו-11 "ואשתו".  דו"ח כספי. לסדר הגן בבניין הקודם
של הצרכנייה
20.9.1947: זיידמן דיווח על בניית 10 בתים, קק"ל עומדת למסור שטח של 200 דונם לשכונה.
האסיפה אישרה את המאזן ל 31.12.46 . הוועד הקודם נבחר להמשיך, מציע לצרף
איש אחד מהשיכון החדש של העולים החדשים.
25.11.1947: דיון על פתיחת בתי מלאכה בשכונה – שינוי הצביון, מעבידים, הסתדרות.

/// מיכל 9 / תיק 4 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש