אישורים למשתכנים ב"ישי" 1952-1951

אישורים לחברים/משתכנים .
שטרן בן יוחנן משתכן, ודירתו בשלבי גמר
איצקוביץ גדל, חבר אגודה, כניסתו לביתו מתעכבת בגלל חובו.
רוזנברג אלכסנדר:  ביתו בשלבי גמר אחרונים.
גרינברג יצחק מ ג. ברכה "    "    "        "
קוזיק שמואל                 "    "    "     "
פוליבודה אליהו             "    "    "
וומס עוזיאל                  "   "     "
פלבראום צבי                "  "     "

/// מיכל 36 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש