התכתבות בין ראש המועצה כהן לארגון שלטרס ונשלסק בארה"ב 1962-1957

שכונות:
התכתבות רה"מ יעקב כהן לארגון שלטרס ארה"ב –  י. כהן לרב ד"ר הרשקוביץ רמת-גן ,
רצ"ב התכתבות עם ארגון נשלסק.

/// מיכל 36 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש