שיכון ישי: חשבונות האגודה בבנק אוצר החייל 1952-1950

פורת לבנק ביקורת על החשבון החודשי
לפורת העתק חשבון מס' 7
לפורת העתק חשבון
לבנק מפורת אישור קבלת חשבון
מהבנק חשבון מס' 10
מהבנק חשבון מס' 9
מהבנק חשבון מס' 12
לבנק אישור קבלת דפי חשבון 11,14
לבנק: איננו מכירים אדם בשם שהם נחום, שהכניס 90 ל"י לזכותנו
מהבנק: בקשר להוכחה לעכב תשלומי צ'קים ,הבנק לא אחראי באם יפרעו בבנק אחר
לבנק: תעודת הזכות ע"ש לנדאו שאול איננה שלנו
מהבנק: חייבנו חשבונכם תמורת הצ'ק שהוא בלי כיסוי
מהבנק לישי בעניין ההלוואה: מה היקף הבנייה? מה ההון העצמי?

/// מיכל 36 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image