בין ועדי שיכון ישי לוועדי הכפר והמועצה 1958-1951

זיידמן לאגודת ישי בעניין 100 יח"ד עבור כפר אונו ( בנוסף ל 100 שהם הזמינו)
ישי לוועד כפר אונו – תלונות על מכירת המגרשים שלא הועמדו להגרלה
שני נציגי ישי התמנו להשתתף בישיבות ועד כפר אונו
שכ' אונו למשרד המסחר והקיצוב: מבקשים הקצבת חומרי בנייה
רשימת ילדי משתכנים מועמדים לביה"ס / גן ילדים
זיכרון דברים מישיבות הוועדים כפר אונו וישי, כניסה לבתים וחשבון הפיתוח
מזכר דחוף בדואר לפורת בפ"ת, לפגישה עם זיידמן
לישי בפ"ת: להמציא פרטים הקשורים במוסדות חינוך
ילדי המשתכנים לבתי הספר והגנים
לישי: תשלום ראשון על ההלוואה
לישי: הזמנה לישיבת הוועד
ל ישי: ישיבה בענייני חשמל
לישי: ישיבה
חשבון הוצאות הפיתוח: לכ. אז"ר, צנרת, באר, ביה"ס, תכנון, כביש.
זיכרון דברים – ועד כ. אונו עם ועד ישי
לישי: ברור חשבונות
לישי: חוב לוועד כ. אונו על-חשבון פיתוח
לישי: מוזמנים לפגישה עם עיני
לישי: מוזמנים לפגישה עם י. כהן
לישי: חשבון פיתוח ל 101 ממגרשים
לישי: ברור חשבונות
מישי מבקשים פירוט חשבונות
פורת לוועד כפר אונו: אינני מייצג יותר כל גוף ציבורי
כפר אונו לעורך הדין האז : תביעתנו מאגודת ישי
כפר אונו לממונה על המחוז: תביעתנו מאגודת ישי
לעו"ד מירון: תביעתנו מאגודת ישי

/// מיכל 36 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >> לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש