תיעוד קולנוע אור-און 1962-1951

תיעוד הקמת הקולנוע 1952-1951: המתכנן: האדריכל אהרון גנוסר, המתעד: האדריכלית הדס ריקס

1953 – תזכיר לוועדה לפיתוח קריית אונו : מסירת המתווה להקמת מרכז מסחרי
26.5.1954 – מכתב לוועדה לבניין ערים: בקשה לשינויי יעוד קרקע ואישור התוכנית
30.8.1954 – מכתב ממהנדס המועצה לראש העיר יעקב כהן : השגות תכנוניות בגין דרישות לתוכנית
9.1954 – התכתבות בין מתכנן המרכז אדריכל נחום זולוטוב ומועצת קריית אונו
1954 – הצעה לתכנון אדריכלי ( תמונות)
29.3.1955 – פרסום הודעה לעיתונות : קריאה לרישום עסקים להגיש מועמדות
9.1956 – איגרת לתושב : הודעה לתושבים על אישור בוועדה המחוזית
4.1957 – איגרת לתושב : הודעה על התחלת שלב א' ופרסום על פעילותו של בית ספר ניר הנמצא במתחם
4.1957 – מכתב ממזכיר המועצה מר איצקוביץ : במכתב מובהר כי ניתנת העדפה לתושבי קריית אונו במסירת זיכיון לפיתוח עסקים במרכז
7.1957 – מכתב ממזכיר המועצה מר איצקוביץ : הודעה על מסירת הזיכיון של המרכז לידי האחים גרין ( קבלון מקומי)
3.1960 – מכתב מהקבלן האחים גרין – הקמת סניף בנק
5.1962 – פרספקטיבה אדריכלית – תכנון שלב ב' חתום על ידי נחום זולוטוב

/// מיכל 33 / תיק 7 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image