שיכון נשלסק – שונות 1966-1959

חברי נשלסק בחו"ל
הנחת זרים בגן הגיבורים
תכנית ביקור בארץ
רשימת התורמים מחו"ל ל"נחלת נשלסק"
מזכיר השיכון בק. אונו לרה"מ: פגישה עם בנדט
ביקור רה"מ כהן בארה"ב ופגישותיו עם אנשי נשלסק

/// מיכל 36 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש