"אולם נשלסק" 1963-1959

ועד נשלסק למועצה המקומית: האולם לרשותכם לצורך ישיבה בעניין מרדכי.
תשובת המועצה
ועד נשלסק למועצה המקומית. -תרעומת על דרישת עו"ד המועצה על תשלום בעד כביש.
רה"מ למזכיר המועצה, בדבר השכרת האולם.
רה"מ ליו"ר אגודת נשלסק יגודה בת"א, בדבר העמדת האולם לצורכי המועצה.

/// מיכל 36 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image