צרכניית שיכון ישי 1962-1952

צרכניית שיכון "ישי":

בחוזר לכל החברים הודעה על משאל,
צרכנייה או חנות – ישי לברית הקואופרציה הצרכנית,
מעוניינים להצטרף לאגודת ת"א להגיע למשרד מישי לבנק אוצר החייל ,
לקבל הלוואה בסך 5000 לירה להקמת צרכנייה לגינוסר (מהנדס קריית אונו) לסדר כל הדרוש להקמת הצרכנייה ע"י הבאר לברית הקואופרציה .
וגנר יצחק נבחר כמנהל הצרכנייה.
נא לאשר וגנר יצחק לוועד מבקש משכורת.
לוועד ק. אונו
לסדר כדרוש להקמת הצרכנייה על החלקה הציבורית לברית הקואופרציה מצבי דוידוביץ.
מאשרים קבלת הלוואה על סך 750 לירה.
למפקדת חטיבה 4 לדחות את מינויו של ווגנר יצחק מנהל הצרכנייה.
לאוצר החייל : לנכות מחשבוננו את הסכומים שיגיעו על-חשבון תשלומי השטרות מהמועצה.
חידוש רישיון למשקאות משכרים לשנת 1997 – מהנדס המועצה,
קופמן על מצב הניקיון בצרכנייה.
המועצה המקומית.
"כרטיס עסקים"
חוזה לסנדלריה שהוקמה על מגרש הצרכנייה
קיוסק ליד הצרכנייה
צבי שף – 20 לירה דמי השתתפות בצרכנייה.

/// מיכל 36 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש