אגודת מים שיתופית – מאזן ליום 31.12.1948

היישוב בשכונה מונה 611 נפש
ועד האגודה: היימן, פייזר, זיידמן
מספר הבארות 1
בריכה 1 קיבולת 200 מטר מעוקב (מ"ק)
פייזר – מנהל עבודות ומכונאי
ברנפלד – גובה
הפליטים שהתיישבו בשכונה משלמים 250 פרוטה בעד 10 מ"ק
נתבעים: חברת רסקו בחשבון דמי חבר
מצורפת מודעת אבל לציון נפילת מיכאל וולך, חבר ועד הכפר וחבר אגודת המים.

/// מיכל 21 / תיק 5 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image