מעברה – צרכניות, אטליזים 1960-1951

עובדים מהצרכנייה למועצת פועלי בני ברק נגד הפיטורים
הוועד המקומי במעברה ל"משביר לעולה" – סגירת סניפים ופטורי עובדים
מועצת פועלי בני ברק ל"משביר לעולה" – הסדר הפיטורים
עיתון "דבר": בעיות הצרכנות השיתופית במעברות
לצרכניית מעברת כפר אונו: תביעה למשפט חברים בוועד הפועל על אי
תשלום בהתאם למאזן השנתי לשנת 1954
כרטיס עסקים של המועצה המקומית לאגודה צרכנית במעברה
למשביר לעולה ממזכיר המועצה: ברודר מאיר השיג צריף מתאים לאטליז
מהמשביר לעולה למועצה – רישיון לאטליז
מהמשביר לעולה למועצה: מבקשים פגישה עם רה"מ
למשביר לעולה מהמועצה: להסדיר חידוש רישיונות העסק
לוועדת הרישיונות במנהל המחוז – מצורפות בקשות המשביר לעולה לרישיון משקאות משכרים
לוועדת הרישיונות במנהל המחוז – מצורפת רשימת הבקשות לשנת 57
למנהל הצרכנייה בקריית אונו: חלוקת חבילות "קר"
ללוטן משרד הסעד ירושלים  – מניעת הקמת צרכנייה מזכיר המועצה המקומית
אגודה צרכנית קריית אונו לרה"מ כהן: הקצאת מגרש לצרכנייה

/// מיכל 54 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image