מעברה – עדיין אין חיבור לחשמל 1959-1954

10.1.54- מזכיר ועד  מקומי המעברה מאשר "לכל המעוניינים" שנאג'י בצריף 271 לא משתמש ברדיו מספר 147606 היות וזה עובד על חשמל ובמעברה עדיין אין חשמל.
13.5.54- המסחרית חברת חשמל, זהבי מבקש הערכה כספית שתאפשר חיבור לבתים במעברה בכדי לדאוג למימון רשת למוסדות ובקרב למעברה.
31.8.59- כהן מאשר לישעיהו שאין חיבור חשמל לשוכנים במעברה.
8.11.59- לכל המעוניין בדבר, לצריף מספר 345 אין חשמל מיום כניסת שלמה כהן.
12.6.57- התקנת גנרטור.

/// מיכל 54 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image