שיכון עובדי חברת חשמל ב"ישי" – הוועד המבקר מועצת פועלי תל אביב-יפו/ קרן המגן 1957-1956

ועדת השיכון לוועד המבקר קביעת מועד לביקורת.
ועדת השיכון לוועד המבקר לראות את הביקורת כדחופה.
לוועד עובדי חברת חשמל לזרז את ביצוע הביקורת.
ועד המשתכנים לוועד המבקר , העברת כספים שנותרו ל"קרן המגן".
לכהן אברהם, חייב 14.500 ל"י שיוקדש ל"קרן המגן"
לקורמוש יוסף, בהתאם לביקורת רשום לזכותך סך של 500 פרוטות רצ"ב שיק
לאבן אליהו, בהתאם לביקורת רשום לזכותך סך של 34,300 ל"י
ל"קרן המגן" , מועברים 197,558 ל"י ושלא נזדקק להשתמש בנשק המגן.
אבן אליהו. מגיע לו החזר, שומר על זכותו לפנות לוועד המבקר
הוועד המבקר לאבן אליהו: לא בסמכותו, שיפנה למשפט החברים.
הוועד המבקר דו"ח על ביקורת קופת ועד המשתכנים.
הוועד המבקר: סיכום סופי של מצב קופות ועד המשתכנים.
סדר חשבונות ואסמכתאות.
"משפט החברים" – התובע אבן אליהו, הנתבעים: הרמלין ישראל, רובל ישראל.

/// מיכל 36 / תיק 5 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש