עובדי חברת חשמל ב"ישי" – התארגנות לשיכון 1952-1949

פרוטוקולים, ישיבת ועדת שיכון עם ועד הכפר, אסיפה דחופה, ישיבה בקק"ל עם קריספין ממשרד הביטחון, כפר אונו ישלם לכפר אז"ר 13,000 לי ויקבל 218 דונם לשיכונים. פגישה עם רובינשטיין, אסיפת משתכנים בתחנת הכוח בתל אביב, דו"ח על ספר המשתכנים ועל הכספים, סיכום אסיפת המשתכנים, רישיון לבנייה, חתימת זיידמן לאישור.

/// מיכל 36 / תיק 5 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image