פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה השנייה (מספר 18 ) 9.12.1956

אישור קבלת הלוואה בסך 10000 לירות ישראליות מבנק הפועלים
הקצבה לאגודת שוחרי האוניברסיטה
זכות חתימה על תקציב פדגוגי
מתנה למזכיר המועצה לשעבר
השתתפות בהוצאות נסיעה של עובדת המועצה
הקצבות לחגיגות חנוכה
קביעת נציג המועצה בוועדת הביקורת של המועצה הדתית
דיון במכתב של ועד העובדים ובהצעות הכלולות בו
בקשה לתשלום שכר דירה
תיקון בגובה דמי אגרת חינוך
תיקון בחוק עזר למס עסקים
תביעת הסתדרות הפקידים על מתן זכות לוועד העובדים להיפגש עם הנהלת המועצה בשעות העבודה

/// מיכל 58 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש