שיכון "ישי": קשיי חברים בתשלומים 1953-1950

14.4.1951- רבינא אברהם ישלם בעוד שבועיים.
16.4.1951- ולך קלמן מבקש לדחות את התשלום.
28.8.1950- טבק משה גויס ולא חתם על השטרות.
4.5.1952- בראון יצחק מתקשה בתשלומים.
4.1.1953- דוידוביץ צבי מבקש לקבל את הפיקדון לחשמל.

/// מיכל 36 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש