פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה השנייה (מספר 9) 22.4.1956

חוק עזר לקריית אונו בדבר מס עסקים
חוק עזר לקריית בדבר פיקוח על כלבים
מינוי חברים בוועדת התכנון
בקשת הוועדה לבניין ערים ביחס לבניית מבנה עזר (לולים בהיקף מסחרי)
בקשת הנהלת הקולנוע להנחת ממס עסק בשנת 1955-1956
הרחבת רשת אספקת המים
מינוי חברים בוועדה לפיתוח קריית אונו

/// מיכל 58 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש