פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה השנייה (מספר 8) 4.3.1956

ביטוח עובדי המועצה בפני תאונות בעבודה
הקצבות לחג הפורים למוסדות החינוך במעברה
תיקון חוק העזר לאספקת מים
בקשת שלטרס לתשלום ריבית על ההלוואה שנתקבלה
הצעת קק"ל לנטיעת עצים על שם ילדים הנולדים בקריית אונו
מתן סמכויות לזיכוי בעד קלקול או אובדן באינונטר
מתן הקצבה לקידוח בורות שופכין למקרי סעד
פתיחת מועדון הנוער העובד במעברת אונו
מינוי חבר ועדת עררים חדש
שחרור מהיטל עינוגים על כרטיסי קולנוע בחג עצמאות
חתימת חוזי חכירה עם קק"ל על קרקעות להקמת בתי כנסת
בקשת "הפועל" לקבלת מגרש הספורט
תיקון חוק עזר לסלילת רחובות
אישור הסכם שנעשה עם בעלי קרקע חקלאית
בקשת קופת חולים להנחה מאגרת מים
החלטה על סלילת כביש חיבור אשר יאפשר לשנות את מהלך האוטובוס
החלטה על תוספת שבעה אחוזים וחצי למס הכנסה
אישור הצעת התקציב לפתיחת מפעל הארנקייה
אישור העברות בתקציב הבלתי רגיל

/// מיכל 58 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש