פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה השנייה (מספר 7) 16.1.1956

מינוי ועדה לחג העצמאות
תביעת חברים במועצה לסלילת כביש ברחוב טרומן
בקשת חבר השלטון המקומי לגביית תרומות לקק"ל
תעלה ברחוב לוס אנג'לס
עובדת סעד נוספת לשיכונים
רכישת גן ילדים ב' רחוב מרזוק-עזר
העברת הוועדה לתכנון ובניין ערים להחזקתה של המועצה
אישור היטל מסים לשנת 1956-1957
תיקון חוק העזר לאיסוף אשפה

/// מיכל 58 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש