פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה השנייה (מספר 6) 1.1.1956

תיקון חוק העזר לקריית אונו בדבר פיקוח על כלבים
חלוקת בגדים שנאספו
תביעת הסתדרות הפקידים והעובדים לתשלום מבטחים לעובדים זמניים
מינוי ועדת תכנון מייעצת להנהלת המועצה
בקשת המועצה לביקורת סרטים ומחזות
הלוואות מתקציב הפיתוח של המועצה – חוק ההצמדה

/// מיכל 58 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש