פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה השנייה (מספר 2 ) 27.9.1955

מנוי חברים לוועדת השומה וגם לוועדת עררים לשומה
מנוי ועדה לטיפול בבקשות להנחות ממסים, שכר לימוד ושירותי חינוך מחמת עוני
קביעת גובה שלום דמי שירותי חינוך ושכר לימוד לתלמידי חוץ בבתי ספר וגני ילדים
קביעת גובה תשלום ההורים במפעל הזנת הילד במעברה
בקשת הנהלת הקולנוע אור-און לאישור תכנית לבניית קולנוע קיצי

/// מיכל 40 / תיק 3 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש