פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה השנייה (מספר 17 ) 28.10.1956

הלוואה לפיתוח מכספי אמיסיה מוניציפלית
בניית קיוסקים בקריית אונו
העסקת יועץ לנטיעות ועצי נוי, על ידי המועצה
תקציב לבית ספר "ניר" – לסעיף ה, חגיגות וספורט
ספרי לימוד לילדי מקרי סעד במעברה
בקשת מנהל בית ספר תלמים להקצבת סך 105 ל"י לחגיגות חנוכה

/// מיכל 58 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש