פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה השנייה (מספר 15 ) 30.9.1956

הלוואה ממלב"ן (מוסדות לטיפול בעולים נחשלים) להקמת קיוסקים ודוכנים
השתתפות בהחזקת גני ארגון אמהות עובדות במעברה
ספרי לימוד לנצרכים בבית ספר "ניר"
הנחות מהיטל עינוגים על הצגות תאטרון באידיש
בקשת עזרה בתשלום שכר לימוד בגימנסיה
בקשה לשחרור מתשלום מס עסק 1955/56
ישיבות הוועדה
אישור תקציב בלתי רגיל 1956/1957

נספח: תקציב בלתי רגיל לשנת 1956/1957:
תקציב בלתי רגיל לסלילת רחובות
תקציב עבודה לביוב ותיעול
תקציב עבודה להרחבת רשת המים
תקציב עבודה לביטחון תקציב לשעת חירום
תקציב עבודה לביעור קוצים בשדות (ביעור נחשים ומניעת שרפות)
תקציב עבודה לנטיעות
תקציב בלתי רגיל לרכישת שתי דירות לגן ילדים

/// מיכל 58 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש