פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה השנייה (מספר 14 ) 2.9.1956

תיקון חוק העזר בדבר הוצאת האשפה
אישור חוק העזר בדבר הניקיון ואיסור העישון
התקנת ספסלים ותאורה חשמלית במגרשים ציבוריים – גן הגיבורים, הרחבה שלפני בית החנויות
השתתפות בשכר לימוד של תלמידות
קבלת ילדים מתחת לגיל חובה לגני הילדים
בקשות לקבלת ילדות לגן הילדים
בקשות לקבלת ילדים לבית ספר "ניר"
שעות עבודה של עובדי הניקיון בביה"ס
בקשת קולנוע אור-און להנחה מהיטל עינוגים להצגת תאטרון באידיש
החזקת אופניים של עובדי המועצה

/// מיכל 58 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש