פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה השנייה (מס 13 ) 16.8.1956

תוספת מחיר למוביל האשפה
תיקון חוק עזר בדבר פתיחת עסקים וסגירתם ביום הכיפורים ובתשעה באב
בקשות להנחה ממס עסקים 55/56
ערעורים לשומה

/// מיכל 58 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש