פרוטוקול ישיבת הנהלת המועצה השנייה (מס 11 ) 23.7.1956

תקציב לקייטנה במעברה.
הקצבת מקום לקיוסקים בקריית אונו.
בוררות מועצה אזורית אונו
תשלום דמי שרותי חינוך בגני ילדים בשנת הלימודים שעברה תשט"ז
ספרי לימוד בבית הספר "ניר"
נטיעת עצים ביער סוקולוב בעקבות פניית קק"ל למועצה
הקצבת מגרש לקופת חולים לאומית
שי לחייל בעקבות פניית הועד למען החייל
תרומה לארגון נכי מלחמת השחרור
משרטט למחלקה הטכנית
הקצבת שטח לבית ספר דתי בקריית אונו
שינוי להרכב ועדת הביקורת
תיקון חוק עזר בדבר החזקת עופות
תיקון חוק עזר בדבר שימור רחובות
חיבורי מים
קבלת הלוואה
ערעורים לשומה
פירוט תקציב ל-1955-1956 וגם 1956-1957

/// מיכל 58 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש