"ישי": מים – ניקוז, ביוב 1955-1950

7.11.50- תקציב, מופנה לוועד כפר אונו ונמצא בתיק ישי
7.6.51- צינורות, מוועד ישי לוועד שכ' אונו להחזיר צינורות
10.1950- מישי למשרד הביטחון אגף השיקום, אספקת מים לשיכון
4.10.1950- מהנדס רמח לו' כפר אונו ואגודת יש"י, רשימת הצינורות הדרושה
16.7.1951- צבי פורת רכש  – ו' שכונת אונו למשרד החקלאות קבלת 900 מ' צינורות.
8.9.1955- יצחק בראון בית מס' 35, בעיות ניקוז.
18.11.1954- מועצה לחנן שינדרמן :תפנה לוועד ישי.
14.11.1955- על סדר היום בישיבה המועצה- ניקוז שטח ישי.
17.11.1955- ל"מרחב" : קריית אונו תנקז את השכנים.
19.4.1953- בעיות בבור שופכין

/// מיכל 36 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש