פרוטוקול ישיבת ועדת הדיור 8.7.1965

החלטות:
מאשרים את בקשתו של נמרודי נעים לקבל דיור ללא הגרלה.
מאשרים את בקשתו של ד"ר סורין ארגן, לקבל דיור ללא הגרלה.
מאשרים לא לשנות את ההחלטה הקודמת, בקשר לפנייתו של דודי דוד.

הוועדה מאשרת עקרונית שכל אזרח אשר נכנס לדיור של 54 מ"ר, רשאי לעבור לדיור של 70 מ"ר, בתנאי שיתחייב להחזיר את הדיור של 54 מ"ר לפי דרישת המועצה ולפי התנאים שיקבעו על-ידה.

/// מיכל 61 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש