פרוטוקול ישיבת ועדת הדיור 24.8.1965

החלטות:

לאחר ברורים מציעה הוועדה שהאסמכתא לחלוקת הדירות של ה 136 משמשת רשימת ההגרלה הראשונה מיום 28.1.65 , שנתקבלה על דעת כל חברי הוועדה.

מועמדים מה 136 שטרם חתמו חוזה

מחליטים להוציא חוזר למועמדים אשר הגרילו דירות בין ה 136 וטרם חתמו חוזה רכישה, שתוך שבעה ימים עליהם לגמור חתימת החוזה עם חברת קיראון. והיה כי תוך שבעה ימים לא יחתמו על חזה באורח מוחלט – תבוטל זכות העדיפות שלהם ויועברו לשלב של ה 216.

/// מיכל 61 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש