שיכון זוגות צעירים (2) 1968-1961

שיכון זוגות צעירים 2
30.6.1963 : "לתושבי קריית-אונו" "תכנית הקפאה"/"לזוגות צעירים"
23.1.1964: טופס "בקשת הרשמה" של אקרי דוד לזמירה
27.1.1964 : זמירה דוד מבקשת לעזור לה להשתכן
23.1.1964 : טופס בקשה "למפעל לזוגות צעירים", זמירה ודוד אקרי
21.11.1963 : בעיתון "דבר" – "היכן נעלמו הדירות" (הזולות)
28.8.1963 : בעיתון "למרחב" – מכרז 48/63, 80 דירות
5.9.1963 : בעיתון "ביזנז דייארי" – מכרז 48/63, 80 דירות
16.1.1964 : מזכיר המועצה לחשש פנחס: הוועדה לשיכון זוגות צעירים אישרה דירה.
14.1.1964: ויקטור שהרבני מוותר בשם קרובו על הדירה, מחזיר מפתח
4.4.1961 : מצבם של 6 נרשמים: שפריר יצחק, אנגלמאיר ימי, גרבינה ליב ואחרים.
6.3.1963 : עו"ד א. מירון ל"ידיעות אחרונות" בשם י'-כהן, על הוצאת דיבה.
4.1966 : מגרש חנייה חדיש ומקורי נסלל ב"שיכון זוגות צעירים"
1.965 : "היש עדיפות לתושבי קריית אונו?"
29.6.1968: למנחם עיני מזכיר מפלגת העבודה בק. אונו בעניין תשלום לוועד השיכון
16.12.1965 : הגרלת דירות לזוגות צעירים
6.1965 : מכת עכברים ומכת יתושים בשיכון זוגות צעירים בשטח הפיתוח
1965 : צילומים מטקס ההגרלה של שיכון זוגות צעירים – מיכל 18 אלבום 7
3.9.1966 : הזמנה של דבורה ואברהם סוכר מזוגות צעירים 170/32 קיראון

/// מיכל 36 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש