שיכון מומלצי המועצה 1966-1963

שיכון מומלצי המועצה
1964 טופס ועדת דיור: אישור כמועמד לשיכון מומלצי המועצה
28.12.1963 ועדת הדיור מעבירה לרה"מ העתק מרשימת האנשים שאושרו לחב' קיראון.
13.5.1964 הסוכנות תאשר הלוואה למשפחת עולים במסגרת "מומלצי המועצה"
6.4.1964 מועצת הפועלים ממליצה על עולה חדש
– בוקצין לרה"מ על הליכי ההרשמה, לשמור דירות למשטרה ולמחנה תל-השומר
16.2.1964 רשימת המשפחות הגדולות הגרות בדירות קטנות, בעמידר בשטח הפיתוח
21.5.1964 רשימת המשפחות שבטיפול הסוכנות וחברות הבנייה.
28.1.1964 הגרלה לקביעת דירות בשכון מומלצי המועצה, באולם נשלסק 30.1.64
11.1964 בעיתון המועצה : דירות גדולות למומלצי המועצה
6.1965 בעיתון המועצה: החלה בנייה למומלצי המועצה
11.1964 בעיתון המועצה: נכנסו לדירות מומלצי המועצה
9.1966 בעיתון המועצה: 216 דירות בשלבי סיום למומלצי המועצה
6.1963 י. כהן לדרור כרם, פרטים על אפשרויות הדיור
2.1966 בעיתון המועצה": נערכה ההגרלה.

מעטפה

/// מיכל 36 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש