פרוטוקול ישיבת ועדת הדיור (מספר 6) ביום 22.12.1963

אישור מועמדים לדירות בנות 3 חדרים:
1. תושבי שטח ההקפאה שיש להם בעלות על דירותיהם, או דיירים של רסקו, או עמידר, שיש להם זכות החזקה בדירה.
2. זוגות צעירים עם אישור של הרבנות, בציון תאריך הנישואין.
3. זוגות צעירים הגרים בתנאי דיור קשים, או משלמי שכר דירה גבוה.
4. תושבי מקום הגרים בתנאי דיור קשים, או מועמדים בעלי קשר מיוחד לפיתוח קריית אונו מתושבי חוץ, ומקרים מיוחדים.

/// מיכל 61 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש