פרוטוקול ישיבת דיור מיום 12.4.1966

דירות גודל 80 מ"ר:
א. החלפת קומה – סעדיה אברהם
ב. אישור מועמדים לדירות פנויות

דירות גודל 85 מ"ר:
א. החלפת קומה – פרנס בבו וחנה
ב. אישור מועמדים לדירות פנויות

החלטה לגבי נרשמים חדשים לדירות גודל 80-85 מ"ר.

דירות גודל 70 מ"ר.

החלטה לגבי יתר המועמדים הרשומים לדירות בגודל 70 מ"ר.

קונפורט רחמים.

דירות בגודל 70 מ"ר:
קידום כניסה – שוורנע יעקב (עבור הבן דוד), סעד אברהם
דירות פנויות גודל 70 מ"ר

/// מיכל 61 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש