שיכון שלטרס 1960-1954

שכונות – שלטרס
גן הנצחה, גן משחקים
12.8.1954 פרוטוקול ועדת הפיתוח – ועד מקומי, להכין הצעה לנטיעת הפארק
27.8.1954 הצעת ועדת הפיתוח לד"ר פביאן הרשקוביץ, לנטיעת הפארק
21.11.1954 ועד שיכון שלטרס מבקש מגרש משחקים לילדי השיכון
25.11.1954 הנהלת המועצה תדון בבקשה הנ"ל
20.10.1959 נציגות "שלטרס פור ישראל" מוכנה לממן גן המשחקים על מגרשה
30.10.1959 רה"מ מסכים לנ"ל ומציע לתכנן
1.2.1960 רה"מ לפביאן – מבקש לקדם
5.1960 "באגרת לתושב": העבודה בגן תחל בימים הקרובים
12.5.1960 עו"ד קובץ בשם שלטרס, מסכם את תנאי האגודה

 

/// מיכל 36 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image