שיכון שלטרס 1964-1954

שכונות – שלטרס
צרכנייה, ליקויים, תיבת מכתבים, שונות.
2.6.1954 בישיבת ועד השיכון הוחלט על הקמת "צרכנייה" ומבקשים מרסקו מגרש
23.1.1955 רה"מ לוועד המכין של הצרכנייה, מודה על קבלת ההלוואה
4.3.1956 פרטי כל הנהלת המועצה, בקשת שלטרס לתשלום ריבית על ההלוואה
2.6.1959 ד"ר לאיוש קקש ליו"ר המועצה. ליקויים בתחבורה, ניקיון, מחירי ירקות
2.8.1954 ועד השיכון לוועד המקומי, העתקת גדר
4.12.1954 תאורת כתובות
18.8.1955 משרדי המועצה בבית 257/3, העדת מונה לדירה 4
25.4.1955 משרדי המועצה בשיכון שלטרס – רח' לוס אנג'לס
16.7.1956 ממליצים על שחרור ממכס ומס קניות עבור הפסנתר כסדור קונסטרוקטיבי
25.5.1954 יהונתן מאיר "שיכון שלטרס" מבקש רישיון לבי"מ למוצרים אופטיים
4.1954 אישור לבורגר יעקב שהוא תושב המקום – שיכון שלטרס 256
17.12.1962 כתבה באוי-קלט (הונגרית) + כתבה שנאכלה ע"י מכרסם…
1964 ביום הזיכרון הונח זר ע"י "ארגון נשלסק" בגן הגיבורים
"תעודת הרשמה בספר הזהב" של הק.ק.ל לארגון "שלטרס פור ישראל"

/// מיכל 36 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image