גבעת ברכה – נושאים מוניציפליים 1952-1947

התכתבויות של וועד גבעת ברכה עם מספר רב של גופים וביניהם: משרד הפנים אגף לשלטון עצמי, ארגון המועצות האזוריות, משרד הסעד, משרד החינוך, ההסתדרות, המועצה לאספקה, ארגון המועצות האזוריות, מועצה אזורית אונו, וועד כפר אונו, מועצה אזורית אונו.
מכתב למועצת פועלי בני ברק ובו הודעה על ההתמזגות בין שכונת אונו לגבעת ברכה. הישוב החדש ייקרא "קריית אונו". המיזוג מתאריך 1.9.1950

/// מיכל 99 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image