שיכון "הצריפים" ושיכון "בולגרים" 1960-1951

שכונות: "שיכון הצריפים" ו"שיכון בולגרים"
20.5.51 רובין לייב, כפר אונו צריף גרמני 400/1, שינוי שם פרטי
26.6.51 לאלה אליהו שכונת הצריפים בכפר אונו, מבקש למכור גזוז
27.9.51 חדש משה 393/2. צריפים – כרטיס, שטר, קבלה.
10.2.52 פינקו טובה, שיכון רסקו – עץ בית 225/2, מבקשת לקבלה כעוזרת לגננת.
20.4.52 מנטבר, "צריפים רסקו" 350/1 רישיון ליצור משקאות קרים ומכירתם במקום.
22.4.52 פורטנוי אליעזר, שיכון רסקו 235 "בסביבת הצריפים" – רישיון למכולת.
2.52 אישורים על מצבו של הנ"ל.
10.52 סנדרוביץ חיים צריף 229 מבקש רישיון לחנות נעליים.
24.10.52 מוועד מקומי ק. אונו למועצה האזורית: ממליצים על הנ"ל.
23.12.53 לוועד שיכון רסקו קריית-אונו מלשכת הגיוס, על דתיותה של תושבת המקום.
24.5.54 שלום שוקור צריף מס' 400/1 לוועד המקומי: נתמנה ועד תושבי הצריפים, "שכון בולגרי"
27.5.54 סלים שוקר לוועד המקומי: הפרדס היבש הגדל בצריפים מהווה סכנה.
3.6.54 מזכיר ק. אונו למועצה האזורית שיבדוק הנושא הנ"ל.
6.54 סלים שוקור ליועץ המשפטי למדינת ישראל, תביעה בנושא הנ"ל.
11.8.54 כדורי יחזקאל צריפים רסקו 502/2, מודה על הברכות להולדת הבן.
21.9.54 למשפחת בכר שיכון בולגרים 367.
…. תכנית בית עץ בן 2 יחידות דיור. חברת רסקו, דירות-עם. קרתי אסתר ולאוניד.
11.12 "שיכון הבולגרים", לא דולק האור.
24.4.60 מלכה שוורץ, רח' הרצל 30 רוצה למכור את חנותה ברח' הרצל 12 "שיכון צריפים שוודים"
13.7.57 מודעה על נסיעות לים בשבתות. תחנת איסוף אחרונה "בצריפים".
.. רשימת חתימות בעניין הכבישים. תושבי "צריפים", "שיכון בולגרים", כולל מספר הבית.
"צריפים גרמניים" במכתבה של שהרבני לכהן במע' אישית של שהרבני.

על בית כנסת,  במעטפת בתי-כנסת ספרדיים.

/// מיכל 36 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש