מפעל המים: ברית פיקוח לקואופרציה החקלאית 1955-1951

29.7.54 ברית פיקוח מאשרת את שמות חברי ועד הנהלת "אגודת המים השיתופית":  אדלר, היימן, דבידוביץ, טלר, לנדס.
14.2.55 הנחיות ברית פיקוח לפרסום בעיתונות על קיום אסיפות, בחירות
14.2.55 רשימת מוסדות להם נשלחות המאזנים ע"י ברית הפקוח \1.3.55 – האסיפה הכללית של הברית ב 18.3.1955
8.4.51 המחלקה לאיגוד שיתופי במשרד העבודה מעבירה שאלונים
21.1.54 למחלקה לאיגוד שיתופי במשרד העבודה: מעבירה נתונים סטטיים
30.8.54 למחלקה לאיגוד שיתופי במשרד העבודה: ממציאים מאזן
12.7.54 לרשם האגודה השיתופית: מבקשים חוות דעת למנהלת מלווה חובה

/// מיכל 21 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image