אגודת מים שיתופית בשכונת אונו בע"מ 1958-1942

22.7.1952 – הזמנה לאסיפה השנתית של חברי האגודה
1.5.1953- ועד מפעל המים מחירון לפי חדרים וגודל המגרשים
30.12.1953 – הודעה לתושבים שעל ידי רכישת המגרש הם מחויבים להיות חברי האגודה
25.6.1954- הזמנה לאסיפה כללית
9.7.1954- הזמנה לישיבת ההנהלה
18.2.1954- הזמנה ממפא"י, אסיפת חברי אגודת המים.
10.7.1954 – הזמנה לאסיפה כללית
11.5.1953- מחירון לפי חדרים ושטח הקרקע
14.2.1955 – ברית פיקוח, לצערם לא יוכלו לבוא לאסיפה.
19.2.1955- הזמנה לאסיפה כללית
………….. – טיוטה של פרוטוקול האסיפה הכללית , הוחלט למכור את האגודה
23.3.1955 – לממונה על המחוז , רה"מ מבקש לאשר הלוואה בכדי לאפשר אספקת מים.
4.9.1953 – סקירה על מפעל המים לקראת ישיבת הוועד
25.5.1952 – מפעל המים לשנת 1950/1951 – שאלון עבור משרד הפנים והלשכה המרכזית לסטטוס
31.3.1958 – אספקת המים משנת 1948 ועד 1958 – שאלון מספר 7.

 

/// מיכל 21 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >> לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image