מפעל המים: בקשת רסקו להרחבת מפעל המים 1952-1949

16.1.1949 – רסקו לאגודת המים בשכונת אונו – הרחבת המפעל
16.11.1949- וועד שכונת אונו לעמידר – תרעומת שלא התקשרו לשם הסדרת הספקת מים.
13.11.1949- רסקו לאגודת המים כפר אונו – בקשר להעברת מפעל המים המוקם על ידה לידי האגודה.
27.11.1949- תרשומת מפגישה בין רסקו לאגודת המים על העברת השלב הראשון של מפעל רסקו.
16.12.1949- לרסקו מכפר אונו מכתב לוואי לחשבון עבור מים , חוזה קבלת המפעל, ומחירי מים לעמידר
3.1.1950- רסקו לאגודת המים אונו בעניין הכנת חוזה להעברת מפעל המים
5.1952 – אינג' רמח תיאור מפעל המים של רסקו.

/// מיכל 21 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image