מפעל המים – יציקת גג למכון המים 1959-1958

17.8.1959 הממונה על המחוז מאשר את חוזה עם פרידמן ברוך, ליציקת גג הבטון
7.8.1958 חוזה עבודה ליציקת גג בטון עם פרידמן ברוך למכון מים מס' 24
פרוטוקול ישיבת המועצה 17.7.58 (עמוד 3).

/// מיכל 21 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image