מפעל המים: אספקת מים לגבעת ברכה (עמידר, דירות עם) 1954-1949

14.11.1949 – לוועד מפעל המים מוועד גבעת ברכה , פגישה עם רסקו.
22.1.1952 – מוועד מפעל המים לחברת רסקו :לקבוע פגישה בהקדם.
16.1.1949 – מוועד מפעל המים מרסקו: להתקשר עם מהנדס רמח.
19.2.1953 – לוועד כפר אונו: לשלם עבור שטר.
25.2.1953- מוועד כפר אונו לרסקו: אשל מסדיר תשלום השטר
18.3.1953- מוועד כפר אונו לרסקו: השתתפות חברת רסקו בהשלמת מפעל המים.
28.3.1951 – שטר על סכום 1000 לירות
14.4.1952 – שטר על סכום 1000 לירות
2.1954 – אגודת המים לרסקו : רכישת 2 מבנים למעון וגן מהחוב בגין מים.
25.3.1954 -אגודת המים לרסקו:  פיקדון על חברת אספקת מים.
31.3.1954- אגודת המים לפייזר: לא לחבר בתי רסקו למים בל רשות האגודה.
13.4.1954 – אגודת המים לסוכנות: פיקדון עבור מים בצריפו של א. בכר
20.4.1954 – אגודת המים לרסקו: טרם נתקבל השטר.
4.5.1954 – אגודת המים לדירות עם: פיקדונות על חברת אספקת מים
4.8.1954- אגודת המים לדירות עם: שמואל חכם אהרון חתם על חוזה אספקת מים
4.8.1954- אגודת המים לדירות עם: להעביר אלינו החוזים והפיקדונות.
5.8.1954- אגודת המים לדירות עם: שטרן אלפרד חתם על חוזה להספקת מים.
26.11.1954 -אגודת המים לדירות עם: פרידמן דב מסר המחאה כפיקדון
6.1950- שכונת רסקו – תכנית בריכת הביטחון של ד.פריצוקר.

/// מיכל 21 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image