שכונת אונו – הקמת אגודת המים 1953-1942

17.8.1946 הזמנה לאסיפה המייסדת רשימת המוזמנים וחתימותיהם.
16.5.1942 ועד "שכונת אלי עזר" כפר סבא, משיב לוועד שכונת אונו על מחירי המים בשכונתם.
19.8.1953 "ברית פיקוח" – אישור שאגודת המים שיתופית בשכונת אונו נרשמה ברשם האגודות השיתופיות
תעודת רישום מס' 38/א מיום 3.7.1946. פורסם בעיתון הרשמי מס' 1511 8.8.1946
18.2.1952 ברית פיקוח, ביקורת, דרישות להמצאת מסמכים וניהול תקין

/// מיכל 21 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image