שכונת אונו – אסיפות כלליות 1950-1946

16.7.1949 הזמנה לאסיפה כללית, הקמת מועצה, מכירת בניין למועצה, הגדלת בית העם חתימות החברים
17.8.1946 הזמנה לאסיפה כללית : דוח פעילות הוועד. התפטרות הוועד. בחירת ועד
1.10.1949 הזמנה לאסיפה כללית : אישור תקציב זמני לשלושה חודשים.
15.1.1949 מודעה במקום אסיפה, בגלל מיעוט משתתפים – תקציב לשנת תש"ע, חינוך, מרפאה, משכורות חלקיות : גבייה, חלוקת דואר, ביטוח, שכ"ל גן מיכאל ע"י מגבית נפרדת.
רשימת תושבים וחתימות

/// מיכל 14 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image