האנדרטה בגן הגיבורים 1959-1953

תכתובת ופרוטוקולים של ישיבות הנהלת המועצה, בנושא האנדרטה בגן הגיבורים,
סקירה על שנות פעילות המועצה בשנים 1959-1955, הכוללת את נושא הקמת האנדרטה.

/// מיכל 9 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image