שכונת אונו – לזכר הנופלים בתש"ח 1959-1948

שכונת אונו – לזכר הנופלים בתש"ח 1959-1948
שכונת אונו לארכיון צה"ל לבקשתם פרטים על וולך מיכאל, ליטוין זאב, פרסלר אברהם.
המרכז החקלאי לוועד כפר אונו. בקשת פרטים על הנופלים.
פרוטוקול ועדת פיתוח על שמות 3 רחובות על שם 3 בני המקום (סירוב משפחת פרסלר).
המועצה להנצחת חללי רביבים – הזמנה לפתיחת חדר זיכרון ברביבים:  צבי הניגסברג נקבר בקיבוץ רביבים.
המחלקה להנצחת החייל לוועד בקריה חוזר לקבלת פרטי הנצחה.
תשובות הוועד לחוזר לוועד הולך וקם בית נוער אשר ייקרא על שמם.
ספר "יזכור" 1955- וייס מרדכי: 275
ספר "יזכור" 1955- גניש יוסף: 193
פנחס מוסינזון  – נפל בלטרון 31.5.48 (במיכל משפחות מע' מוסינזון)

/// מיכל 9 / תיק 1 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image