פרוטוקול ישיבת ועדת הדיור (מספר 4 ) 29.11.1963

– החלטה על מיון השאלונים לקבלת דיור ל-3 סוגים:
א. תושבי קריית אונו- זוגות צעירים עם או בלי ילדים, הגרם בתנאי דיור קשים
ב. תושבי קריית אונו העומדים להינשא (בצירוף אישור מהרבנות)
ג. תושבי חוץ שאושרו על-ידי המועצה כבעלי זכויות לדיור
– החלטה להפיץ ולגשת לבדיקת השאלונים כשימולאו

/// מיכל 61 / תיק 2 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש