סלילת כבישים – תשלומי תושבים 1954-1953

לרסקו מהוועד המקומי: מבקשים את השטרות המופקדים עבור סלילת הכבישים
מרסקו לוועד המקומי: מעבירים 185 שטרות של משתכנים על סלילת הכבישים
לרסקו מהוועד המקומי: דירה מספר 1 בבית 209 – עליכם להבטיח את הסכום המגיע
לרסקו מהוועד המקומי: באנו להסדר עם בייל אמליה על תשלום הכביש
למקלף ביטון: בררנו ברסקו, לא שולם להם עבור הכביש
לרסקו מזהבי: האם רוזנטל, כהן אסתר, לוי פיליפ, רות שלזינגר, פנחל, מונכרז, פולישוק שילמו לחברתכם על השתתפות בסלילת הכבישים?
קבלות (פתקים) של הגובה פרבר מרכוס עבור כבישים
מחלקת  הגבייה: לאנאגן נעים – חוב מסים
אגאגן לוועד: מבקש להתחשב במצבו המשפחתי
מאחס יוסף לוועד: מבקש הנחה
ברגרזון סמר מתבקש לשלם לפני נקיטת צעדים
אינדיק מתבקש לשלם לפני נקיטת צעדים
שכטר משה מתבקש לשלם לפני נקיטת צעדים
חורה אברהם מבקש להתחשב במצבו הבריאותי
עדינה ורובסקה מבקשת לדחות את התשלום
הוועד לויצו: מבקש מידע ברור יותר
הוועד לויצו: מבקש מידע
הוועד לויצו תל אביב: העניין הנ"ל בדיון
מחסן ויצו לוועד, על העסקתה של הנ"ל

/// מיכל 100 / תיק 6 /
לצפיה במסמך המקורי לחצו כאן >>

המסמך ייפתח בחלון חדש

post-image