גבעת ברכה: לקראת הקמת חברת "מעונות קריית אונו" 1963